KRUSHISAMADHAN.COM

UPSC,MPSC,PSI,STI,तलाठी,ग्रामसेवक,लिपीक व अन्य स्पर्धा परिक्षेसाठी उपयुक्त बेसिक नाॅलेज वर्ग 5 पासुन

Breaking

जून २२, २०२२

पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-2023 इयत्ता - दहावी (1 ते 30 दिवसाचे नियोजन)

 पुनर्रचित सेतू अभ्यास 2022-2023 इयत्ता- दहावी (1 ते 30 दिवसाचे नियोजन)

 


 दहावी सेतू पूर्व चाचणी-येथे क्लिक करा

दिवस

 अभ्यास

1 ला

Click Here

2 रा

Click Here

3 रा

Click Here

4 था

Click Here

5 वा

Click Here

6 वा

Click Here

7 वा

Click Here

8 वा

Click Here

9 वा

Click Here

10 वा

Click Here

11 वा

Click Here

12 वा

Click Here

13 वा

Click Here

14 वा

Click Here

15 वा

Click Here

16 वा

Click Here

17 वा

Click Here

18 वा

Click Here

19 वा

Click Here

20 वा

Click Here

21 वा

Click Here

22 वा

Click Here

23 वा

Click Here

24 वा

Click Here

25 वा

Click Here

26 वा

Click Here

27 वा

Click Here

28 वा

Click Here

29 वा

Click Here

30 वा

Click Here

   पाचवी ते दहावी संपूर्ण अभ्यास

अ.क्र.

                                     प्रकार

लिंक

1

इयत्ता पाचवी  - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

2

इयत्ता सहावी  - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

3

इयत्ता सातवी  - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

4

इयत्ता आठवी  - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

5

इयत्ता नववी    - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

6

इयत्ता दहावी    - सर्व विषय अभ्यास

क्लिक करा

11
नवोदय सराव
12
पाचवी शिष्यवृत्ती
13
आठवी शिष्यवृत्ती
14
१ली ते ८वी नोंदी
15
निबंध
16
भाषणसंग्रह
17
बोधकथा
18
नमुना प्रश्नपत्रिका इयत्ता 9वी
19
1ली ते 8 वी प्रकल्प
20
सामान्य ज्ञान21
English grammar
22
Moral stories
23
Essay
24
 वर्णनात्मक नोंदी
25
संगणक व माहिती तंत्रज्ञान*

 

 

 

 

 

 

हिंदी निबंध

क्लिक करा

 

हिंदी कहानी

क्लिक करा

बेरीज सोडवा

क्लिक करा

वजाबाकी सोडवा

क्लिक करा

गुणाकार सोडवा

क्लिक करा

मराठी व्याकरण

क्लिक करा

इंग्रजी व्याकरण

क्लिक करा

बाराखडी

क्लिक करा

बाराखडी मराठी व इंग्रजी

क्लिक करा

ऑनलाईन नोंदि

क्लिक करा

सोपे इंग्रजी निबंध

क्लिक करा

Moral stories

क्लिक करा

प्रार्थना

क्लिक करा

 

समुहगीत

क्लिक करा

 

सुविचार

क्लिक करा

 

सोपे वाक्यवाचन

क्लिक करा

 

पाढे मराठी

क्लिक करा

 

Multiplication table

क्लिक करा

 
Sr.no.

Test Series

links

1

Test - 01

Click here

2

Test - 02

Click here

3

Test - 03

Click here

4

Test – 04

Click here

5

Test – 05

Click here

6

Test – 06

Click here

7

Test – 07

Click here

8

Test – 08

Click here

9

Test – 09

Click here

10

Test – 10

Click here

11

Test – 11

Click here

12

Test – 12

Click here

13

Test – 13

Click here

14

Test – 14

Click here

15

Test – 15

Click here

16

Test – 16

Click here

17

Test – 17

Click here

18

Test – 18

Click here

19

Test – 19

Click here

20

Test – 20

Click here

21

Test – 21

Click here

22

Test – 22

Click here

23

Test – 23

Click here

24

Test – 24

Click here

25

Test – 25

Click here

26

Test – 26

Click here

27

Test – 27

Click here

28

Test – 28

Click here

29

Test – 29

Click here

30

Test – 30

Click here

31

Test – 31

Click here

अ.क्र.

प्रकार

लिंक

1

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच - 01

क्लिक करा

2

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 02

क्लिक करा

3

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 03

क्लिक करा

4

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 04

क्लिक करा

5

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 05

क्लिक करा

6

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 06

क्लिक करा

7

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 07

क्लिक करा

8

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 08

क्लिक करा

9

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 09

क्लिक करा

10

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 10

क्लिक करा

11

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 11

क्लिक करा

12

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 12

क्लिक करा

13

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 13

क्लिक करा

14

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 14

क्लिक करा

15

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 15

क्लिक करा

16

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 16

क्लिक करा

17

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 17

क्लिक करा

18

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 18

क्लिक करा

19

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 19

क्लिक करा

20

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 20

क्लिक करा

21

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच – 21

क्लिक करा

22

संगणक व माहिती  तंञज्ञान प्रश्नसंच - 22

क्लिक करा              पाचवी शिष्यवृत्ती

विषय

लिंक

मराठी

क्लिक करा

गणित

क्लिक करा

English

क्लिक करा

बुद्धिमत्ता चाचणी

क्लिक करा

              पाचवी नवोदय

विषय

लिंक

भाषा

क्लिक करा

गणित

क्लिक करा

मानसिक क्षमता चाचणी

क्लिक करा

              आठवी शिष्यवृत्ती

विषय

लिंक

मराठी

क्लिक करा

गणित

क्लिक करा

English

क्लिक करा


Breaking