Breaking

शिष्यवृत्ती / प्रज्ञाशोध परीक्षा (N.M.M.S. & M.T.S.E.)

 शिष्यवृत्ती / प्रज्ञाशोध परीक्षा (N.M.M.S. & M.T.S.E.)

अनु क्र

घटकाचे नाव

टेस्ट लिंक

 

1

नाम

क्लिक करा

2

सर्वनाम

क्लिक करा

3

विशेषण

क्लिक करा

4

क्रिया विशेषण

क्लिक करा

5

क्रियापद

क्लिक करा

 

शब्दयोगी अव्यय

क्लिक करा

 

उभयान्वयी अव्यय

क्लिक करा

 

केवलप्रयोगी अव्यय

क्लिक करा

6

लिंग

क्लिक करा

7

वचन

क्लिक करा

7

काळ

क्लिक करा

8

विरामचीन्हे

क्लिक करा

10

शुद्ध अशुध्द शब्द

क्लिक करा

11

वाक्प्रचार

क्लिक करा

12

म्हणी

क्लिक करा

13

संवाद

क्लिक करा

14

योग्य शब्द वापरणे

क्लिक करा

14

सुसंगत परिछेद-1

क्लिक करा

 

सुसंगत परिछेद-2

क्लिक करा

 

चुकीचा भाग ओळखणे

क्लिक करा

 

सर्वोत्कृष्ठ विकल्प निवडणे

क्लिक करा

15

भाषा मराठी व इंग्रजी शब्द

क्लिक करा

16

समानार्थी शब्द-1

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-2

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-3

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-4

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-5

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-6

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-7

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-8

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-9

क्लिक करा

 

समानार्थी शब्द-10

क्लिक करा

17

विरुद्धार्थी शब्द-1

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-2

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-3

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-4

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-5

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-6

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-7

क्लिक करा

 

विरुद्धार्थी शब्द-8

क्लिक करा

 

 

 

18

शब्दकोडी

क्लिक करा

19

जोडशब्द

क्लिक करा

20

अलंकारिक शब्द

क्लिक करा

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत:

टिप्पणी पोस्ट करा

State your problems.

Breaking